Els alumnes de 2n d’ESO del Cor de Maria presenten a la Fira de Tecnologia de l’Alt Camp el projecte de mobilitat reduïda. El treball s’ha centrat en dos punts concrets de Valls. 

Per una banda, s’ha estudiat un punt a la Muralla de Sant Francesc a escassos 30 metres de l’hospital. En aquest indret, l’amplada de la vorera impedeix el pas i el gir d’una cadira de rodes. Aquest pas es pot considerar un eix bàsic d’interconnexió entre l’hospital i els pàrquings del Carme i de la Cooperativa agrícola per a totes aquelles persones que ja sigui que van a rehabilitació o a visiten l’hospital. 

Per estudiar la problemàtica s’han realitzat a escala 1:5 els següents elements: plànols a escala, una maqueta del lloc, s’ha creat una cadira de rodes simulant l’amplada de 70 cm així com la representació de persones que van amb cadira de rodes i els acompanyants. Un cop realitzada la maqueta s’aprecia de manera visual la impossibilitat de pas i de maniobra d’una cadira de rodes. 

Els alumnes del Cor de Maria han creat una cadira de rodes elèctrica controlable amb tauleta o mòbil. 

També s’ha modelitzat un carretó de la compra per veure les dificultats. De manera idèntica, una família que s’adreci a l’hospital amb un cotxet per a nens tindrà les mateixes dificultats de mobilitat. 

D’altra banda, s’ha treballat un punt de la Muralla de Sant Antoni on es creu que hi hauria d’haver una rampa per mobilitat reduïda. Un veí de la zona amb mobilitat reduïda que va amb una cadira de rodes elèctrica, com que no pot pujar a la vorera, es veu forçat diàriament a transitar pel carrer. Cal destacar que la Muralla de Sant Antoni és un punt força transitat de la ciutat. 

Amb aquest projecte l’alumnat del Cor de Maria ha pres consciència de les dificultats que es poden trobar les persones amb mobilitat reduïda i empatitzar amb elles.