Educació Secundària Obligatòria

A l’etapa de secundària treballem per a la formació integral de l’alumnat, no només des del punt de vista de l’adquisició de les competències, sinó també des del punt de vista personal i emocional. Potenciem l’aprenentatge de les llengües i, també, l’adquisició d’habilitats científiques i tecnològiques. El projecte educatiu se centra en la formació d’alumnes emprenedors, reflexius, conscients, compromesos i competents. 

Les nostres essències

Autonomia

Joc

Benestar

Familiar

Acollidora

L'alumne de Secundària

L’alumne del Cor de Maria és alumne capaç de relacionar-se amb els altres i el seu entorn. Que reconeix les seves destreses, habilitats i emocions i que sap gestionar-les. És una persona emprenedora, compromesa, conscient, competent i reflexiva, capaç d’adaptar-se als reptes d’una societat canviant.

Projecte educatiu

Al Cor de Maria Valls ens il·lusiona una persona EMPRENEDORA, que busca solucions creatives i innovadores, amb esforç i entusiasme per aprendre. REFLEXIVA, que analitza situacions, fets i circumstàncies per construir la seva pròpia opinió. Ens il·lusiona un  alumne CONSCIENT, que es coneix, s’estima i sap canalitzar les seves emocions per relacionar-se de manera assertiva. Ens il·lusiona una persona COMPROMESA, que s’implica amb els seu entorn i la societat per a la recerca del bé col·lectiu. I ens il·lusiona una persona COMPETENT, que resol situacions diverses desenvolupant el ventall d’aprenentatges adquirits.

Per més informació, contacta amb nosaltres