SERVEIS

 

 

 

 

ACOLLIDA MATINAL

Servei ofert per personal del centre, que s’inicia a les 7:50 hores, on es dóna la possibilitat d’aprendre, jugar i repassar continguts abans d’iniciar la jornada escolar. També s’ofereix el poder quedar-se fins a les 6 de la tarda.

 

ASSEGURANCES

El Col·legi té subscrites el conjunt d’assegurances següents:

–   Multirisc

–   Responsabilitat civil

–   Fons de solidaritat

–   Accidents escolars

 

MITJA PENSIÓ

Aquest servei que ocupa l’espai de temps comprès entre les 13:00h del migdia i les 15:00h de la tarda per Educació infantil i primària i les 13:15 fins les 15:00h per a Educació secundària inclou: el dinar, treball i/o estudi dirigit, jocs vigilats i activitats alternatives en dies de pluja, la qual cosa comporta, per part de l’alumnat i dels pares/mares l’acceptació global del seu funcionament.

 

ORIENTACIÓ PEDAGÒGICA

És un servei especialitzat per orientar el tractament, des de l’escola de determinades deficiències d’aprenentatge que presenten els/les alumnes d’Ed. infantil i d’Ed. primària. Detecta dificultats d’aprenentatge, preveu problemes escolars i de desenvolupament com inadaptació, fracàs escolar i busca les solucions més adients, per orientar les famílies i dirigir-los a qui pot solventar-les.

–    Prevenció i detecció i diagnòstic de dificultats d’aprenentatge

–    Orientació i seguiment dels alumnes amb dificultats

–    Atenció a la diversitat

 

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Suport especialitzat en la tasca pedagògica dels educadors/es, per tal d’abordar amb més garanties les dificultats d’aprenentatge i creixement que presenten els/les alumnes d’Educació Secundària Obligatòria.

–      Atenció a la diversitat

–      Assessorament familiar

–      Suport a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge

 

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓ – ALÈXIA

Intranet al servei de la comunitat educativa que permetrà compartir la informació entre centre, professors/es, famílies i alumnes a través d’internet, de manera fàcil i còmoda.

 Carrer Cor de Maria, 4
43800 Valls, Tarragona
Tel. 977601172 / Fax 977601752
[email protected]
[email protected]
www.cordemariavalls.cat

Avís legal
Política de privacitat
Canal de denúncies

 

icon-car.png
Cor de Maria - Valls

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Valls 41.285286, 1.248351

Segueix-nos a: