Els infants de la Llar del col·legi Cor de Maria experimenten durant tot el curs amb tota mena d’elements, textures i materials diferents, per estimular els seus sentits i fomentar l’aprenentatge a través del joc. 
 
Ara que arriba la calor aprofiten per fer activitats relacionades amb l’estiu. Els infants de la Llar han gaudit recentment d’una sèrie d’activitats educatives, ja sigui per treballar les diferents mides (gran-petit), textures (llis, rugós…) sensacions (fred-calor), els diferents colors, etc. Aquestes són activitats més dirigides, però després també han tingut temps per al joc lliure, ja que l’infant mostra un impuls i una necessitat interna d’explorar i manipular físicament l’entorn. Aquesta interacció amb l’entorn la fa a partir del joc. És a través del joc que es va coneixent a si mateix, als altres i al món que l’envolta. El joc és una activitat lliure i autònoma de cada infant que permet respectar el seu ritme, emocions i interessos en cada moment. Proporcionant un entorn segur i estimulant l’infant facilitem aquest desenvolupament natural i harmònic propi. Un joc espontani permet viure, tocar, sentir i créixer. 

 
L’experimentació és essencial per a ells. Els alumnes viuran experiències que s’emportaran al llarg del seu camí, ja que contribueixen significativament al seu desenvolupament sensorial i cognitiu i que esdevenen vitals i plenes de records.