A l’escola Cor de Maria per tal de fomentar la lectura en els infants s’ha iniciat una activitat amb els alumnes d’I5 anomenada “Biblioteca d’aula”. 

Aquesta activitat consisteix que cada dimarts els nens i les nenes prenen cap a casa un conte de l’aula. Aquest conte, que és triat per ells/es, el poden tenir a casa des del dimarts fins al dilluns. El dilluns el retornen a l’escola i, en prenen un altre. L’activitat dura des del mes de febrer fins a final de curs. 

A més a més, de fomentar la lectura aquesta activitat fomenta la responsabilitat, el respecte vers els llibres i l’autonomia. 

Per tal de portar un control cada alumne té una graella on enregistra els contes que pren cap a casa i quan els torna. 

És una activitat que agrada molt, tant a les mestres com als  nens i a les nenes i, és per això, que es proposa ampliar-la el curs vinent amb els alumnes d’I4.