Aquest tercer trimestre les i els alumnes de 6è A i B de Primària del Col·legi Cor de Maria de Valls han dut a terme una petita representació teatral a l’àrea de francès.


 

Ja fa dos anys des que l’alumnat de 6è es va iniciar en l’aprenentatge d’aquesta nova llengua estrangera. Per aquest precís motiu, durant l’últim trimestre les i els alumnes aprofitaran els coneixements adquirits per tal de posar-los en pràctica.

 

En els següents enllaços es poden trobar els vídeos dels dos grups-classe:

https://www.youtube.com/watch?v=LGsuBw5ep8A

https://www.youtube.com/watch?v=64L_EL34jEA


 

Després d’haver treballat el diàleg de l’escena, l’alumnat va iniciar el procés de muntatge del decorat. Donat que el nostre centre dóna suport als ideals d’Escola Verda, únicament es van fer servir materials per reciclar.

 

Així doncs, els actors assajant el diàleg per una banda i l’equip de decorat per una altra, les i els alumnes van cooperar els uns amb els altres per tal que la representació de l’escena fos el millor possible.
Gràcies a aquesta activitat, ens hem adonat que les funcions dramàtiques a l’aula tenen molts avantatges pels infants. Així com, l’assimilació dels continguts treballats fins al moment en situacions quotidianes; el reforç de la memòria; i, principalment, la desinhibició de l’infant i el seu desenvolupament en l’àmbit social.