ArduinoBlocks

ArduinoBlocks

ARDUINOBLOCKS

Sensor RGB

Sensor de distància

Brunzidor

Sensor d’aigua

joystick

Joystick connexions: negre (GND)-vermell(5V)-groc(A0) verd(A1)-res

Bluetooth

joystick papallona

control papallona amb sensor de llum si no té llum ales tancades. Si té llum ales obertes

Encoder

verd(2), blau (3), negre (GND), vermell (VCC)

Pràctica encoder papallona2

SNAP

SNAP

Projecte 4: Generador de frases

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/materials/scl/scl1/m4/scl1_m4v11.mp4

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/materials/scl/scl1/m4/scl1_m4v12.mp4

Projecte 3: Música

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/materials/scl/scl1/m4/scl1_m4v21.mp4

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/materials/scl/scl1/m4/scl1_m4v22.mp4

Projecte 2: Joc El gat i la rata

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/materials/scl/scl1/m3/scl1_m3v21.mp4

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/materials/scl/scl1/m3/scl1_m3v22.mp4

Projecte 1: Acudit

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/materials/scl/scl1/m3/scl1_m3v11.mp4

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/materials/scl/scl1/m3/scl1_m3v12.mp4