PRIMÀRIA 6È. ORGANITZEM UNA FESTA

PRIMÀRIA 6È. ORGANITZEM UNA FESTA

ORGANITZEM UNA FESTA

Per tal de posar en pràctica els coneixements matemàtics que els nois i les noies de 6è han après relacionats amb les àrees dels cossos geomètrics, aquesta última setmana van endinsar-se en el Projecte “Organitzem una festa a l’Aula Hipàtia” que plantejava resoldre problemes de la vida quotidiana utilitzant els coneixements previs i capacitats de raonament per resoldre situacions reals.

Noves tecnologies

Som conscients de la importància que avui en dia tenen les noves tecnologies en tots els àmbits i per això intentem que aquestes formin part de l’aprenentatge dels nostres alumnes tant com sigui possible.


Som escola Steam. Això vol dir que tenim un projecte que vol fomentar la igualtat d’oportunitats en els alumnes a nivell de ciència, tecnologia i art.A Infantil, iniciem un projecte que anem modelant tot depenent de les inquietuds dels nostres alumnes i en el que aprenen fonaments de programació amb les bee-bots.