Els alumnes de 4t ESO estem estudiant la cristal·lització del clorur sòdic (NaCl) com a resultat amb diferents concentracions