La connectivitat ecològica a la desembocadura del riu Gaià 

L’objectiu de l’activitat era prendre consciència de la connectivitat ecològica de la desembocadura del Gaià. 

La connectivitat ecològica és un concepte utilitzat en la disciplina de l’ecologia del paisatge per tal de descriure l’afectació en els moviments dels diferents organismes del territori entre els hàbitats que el conformen, generada per la distribució espacial i la qualitat dels elements que allí s’hi troben. 

L’alumnat es de 3r d’ESO va treballar la connectivitat ecològica del riu Gaià visitant la zona costera d’Altafulla fins a Tamarit, visitant la desembocadura del riu Gaià, una zona que forma part de la xarxa de zones humides de Catalunya, que ha estat declarada Reserva Natural de Fauna Salvatge i que està dins de la Xarxa Natura 2000.

 

Durant el decurs de l’activitat l’alumnat va poder observar i treballar la flora i fauna de la zona. 

Aquesta activitat ha estat emmarcada dins la setmana de la natura. 

#SetmanaNatura 

Esquirol (Sciurus vulgaris)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Pardal comú (Passer domesticus)

Bruna de bosc (Pararge aegeria)

Garsa (Pica pica)

Cuereta blanca (Motacilla alba)

Anisoplia austriaca

Blanqueta de la col (Pieris rapae)