En aquest treball els alumnes del Cor de Maria s’han fet ressò del soroll nocturn.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera el soroll ambiental com una de les principals amenaces mediambientals per a la salut humana al segle XXI. El soroll excessiu pot causar estrès i afectar el benestar psicològic de les persones. L’exposició constant a nivells alts de soroll ha estat associada amb l’augment dels nivells d’ansietat, depressió, trastorns de son i problemes de concentració.

L’alumnat de 4t d’ESO del Cor de Maria ha presentat el treball sobre contaminació acústica a fi de millorar la qualitat ambiental de la ciutat de Valls a la Fira de Tecnologia de l’Alt Camp en els següents àmbits:

1. Un gos que borda a la nit pot despertar tota una comunitat de veïns. En aquest treball s’han estudiat les causes que poden fer que un gos bordi durant la nit i quines accions poden dur a terme els seus propietaris.

2. Des d’una perspectiva municipal s’ha estudiat la recollida d’escombraries i tot i disposar d’un sistema robotitzat altament eficient i modern amb índex de soroll baixos, el soroll que es genera en buidar els contenidors de vidre es considera que no s’hauria de fer en horari nocturn (11 de la nit a les 7 del matí).

Aquí cal dir que el contenidors de vidre es buiden aproximadament cada 15 dies (un contenidor marró o gris es buida diàriament).

3. Concerts o música a la nit. S’hauria de prendre consciència quina afectació té per al veïnat, tenint en compte els decibels amb què s’emet i la direcció en que es disposa l’escenari.

L’elaboració d’aquest projecte ha creat consciència en l’alumnat del Cor de Maria sobre la importància de reduir el soroll per tal de millorar la salut de les persones.