INFANTIL

Infantil (I4-I5) i cicle inicial aniran en algun espai exterior de l’escola (pati, terrat). Els nens/es tindran una làmina en què hauran d’anar dibuixant tot allò que creuen que senten mentre gaudeixen del silenci (un ocell, nens de l’escola, avió…) Passada una estona, s’aturarà el temps i cadascú exposarà allò que ha escoltat mentre tots i totes estaven en silenci.

Finalment es farà una valoració de quins sons han estat els més escoltats per tots i quin ha estat el que ha passat més desapercebut.

PRIMÀRIA I ESO (TOTA LA SETMANA)

Durant tota la setmana no es posarà música a l’hora d’entrada a l’escola ni en acabar el pati. Els xiquets i les xiquetes d’escola verda indicaran amb un cartell quan poden pujar els alumnes cap a classe.

PRIMÀRIA I ESO

Taller de contaminació acústica a la nit a càrrec dels alumnes de 4t d’ESO:

Els alumnes de 4t d’ESO realitzaran un taller per als alumnes de 5è i 6è de  primària.

En el taller es tractaran tres temes:

1. Un gos que borda a la nit pot despertar tota una comunitat de veïns. En aquest taller s’explicaran les causes que poden fer que un gos bordi durant la nit i quines accions poden dur a terme els seus propietaris.

2. Des d’una perspectiva municipal a l’estudi de recollida d’escombraries, que han realitzat els alumnes de 4t d’ESO,  s’explicarà que, tot i disposar d’un sistema robotitzat altament eficient i modern amb índex de soroll baixos, es creu oportú que en el cas dels contenidors de vidre el soroll que es genera en buidar-los no es faci en horari nocturn (11 de la nit a les 7 del matí). A més, cal tenir en compte que un contenidor de vidre es buida aproximadament cada 15 dies (el contenidor marró o gris es buida diàriament). Tècnicament l’opció es creu viable i assumible.

3. Concerts o música a la nit. Cal prendre consciència quina afectació té per al veïnat, tenint en compte els decibels amb què s’emet i la direcció en què es disposa l’escenari. Tenint en compte que comporta conseqüències per a la salut.

#SSSoroll2024