El treball per projectes és una de les maneres que tenim per a què els i les alumnes s’impliquin, es motivin a aprendre i es connectin amb el que es fa a l’aula. 

Treballar per projectes és situar els alumnes en el centre de l’aprenentatge; vol dir que els guiem i els acompanyem per tal que puguin aprendre a aprendre. 

Al Cor de Maria, els alumnes d’Infantil han dut a terme diferents projectes. En concret a I5 han fet el projecte “El fons del mar”, a I4 “Els Indis” i a I3 “Els bombers i les bomberes”. 

Finalment, per tal de consolidar els aprenentatges i treballar la competència comunicativa, i per tal d’afavorir la comunitat educativa, amb el reforç de vincles entre famílies i escola, els i les alumnes fan la presentació del projecte.