La col·laboració entre la família i l’escola és essencial. Treballar junts millora significativament la motivació, l’autoestima i el  benestar emocional dels infants. El col·legi Cor de Maria dona molta importància a treballar conjuntament. Per això, la Llar d’infants potencia la bona relació entre família i escola. Per a l’escola és primordial mantenir un compromís compartit, una comunicació diària, respectuosa, propera, una cooperació conjunta, mantenir un bon vincle i una gran relació afectiva amb cadascuna de les famílies. Tots el professorat del Col·legi mostra una gran empatia i sensibilitat en cada moment educatiu viscut i es treballa amb una finalitat compartida, on tots àmbits, el personal i l’escolar, persegueixen el mateix objectiu. 


 
Seguint aquesta premissa,  la Llar d’infants organitza activitats on les famílies poden col·laborar i formar part de l’escola. Una d’aquestes activitats és donar la possibilitat a les famílies de poder venir a l’escola a dur a terme una activitat i passar una estona amb el seu fill o filla i els seus companys/es. Les famílies trien les activitats. Les activitats més habituals han estat explicar un conte, explicar el seu ofici, fer un treball manual, tocar un instrument, cantar i ballar una cançó, entre d’altres. Amb aquestes activitats s’aconsegueix que família i escola treballin de manera conjunta i l’infant aquell dia se senti protagonista, fent que sigui un dia especial i que gaudeixi amb els seus familiars i companys.