En aquesta etapa primerenca de tots els infants té una gran importància l’exploració, la manipulació, la creació, la representació de coses i sobretot fomentar la cooperació. Els infants construeixen des de molt petits amb tot allò que tenen al seu abast. Hi ha molts materials que manipulen com ara les peces de fusta de diferents formes, oueres, capses de cartó o peces soltes entre d’altres.

El joc lliure i els materials inespecífics proporcionen que la ment de l’infant pugui crear, imaginar i crear el seu propi joc. És per això que al Cor de Maria les activitats i els materials que s’ofereixen són molt variats. Un dels seus racons en el joc és el de les construccions, perquè permet als infants desenvolupar la seva imaginació, desenvolupar les capacitats motores i els permet integrar els coneixements matemàtics bàsics a través de la manipulació de diferents objectes, observant les diferències, quin és petit i quin és gran o les diferents formes. A través del joc, els infants satisfan les seves necessitats de moviment, els seus desitjos de saber i d’aprendre, la seva curiositat, enriquint així els seus coneixements i aprenentatges.

Totes aquestes noves experiències han de ser de qualitat, ja que al llarg de la vida formen part del desenvolupament de l’infant, i els proporcionarà una autonomia i una confiança en si mateixos que perduraran per sempre i els aportarà una bona base al futur del seu aprenentatge. Per això, ja des de la llar d’infants del Col·legi Cor de Maria, tots aquests valors i experiències tenen un pes molt important.