Novament, aquest curs, el cicle d’Educació Infantil del Col·legi Cor de Maria ha iniciat l’activitat els Espais d’Aprenentatge Internivells.

La necessitat de trobar un espai on els nens i les nenes de P3, P4 i P5 es poguessin relacionar en un ambient d’aprenentatge diferent i que alhora els proporcionés l’oportunitat d’aprendre els uns dels altres, ha fet que l’escola apostés per aquesta nova proposta d’ensenyament-aprenentatge.

En els espais Internivells, els infants del Col·legi poden experimentar, crear i manipular de forma totalment autònoma i lliure a partir de materials i recursos diferents als que utilitzen dia a dia l’aula ordinària.  Això afavoreix poder compartir espais amb nenes i nenes de diferents edats i grups que, d’una altra manera, difícilment es relacionarien ja que sovint se centren en els companys i companyes de la classe.

Internivells és una activitat prou enriquidora que ajuda a fomentar valors tan positius com el respecte i l’empatia cap els altres, l’autonomia i la seguretat personal, el desenvolupament de noves estratègies de relació i cooperació així com a compartir estratègies de pensament que els ajudi a trobar solucions als seus propis problemes i a avançar cap al coneixement.

Així doncs, durant una tarda a la setmana al llarg del curs, tots els infants d’Educació Infantil passen de manera rotativa per un total de set Internivells. En finalitzar el curs, cada alumne haurà gaudit, compartit i après en els espais de: robòtica, petits artistes, jocs de taula, dits eixerits, dansem, petits científics i mindfulness.