Aquest curs el col·legi Cor de Maria inicia un projecte internacional plurilingüe conjuntament amb la institució ACADEMICA. ACADEMICA CORPORATION és la principal institució educativa de charter schools als EUA, amb més de 100.000 alumnes, 5.000 professors i 200 escoles en més de 10 estats com ara Florida, Texas, Utah o California. L’objectiu final d’aquest projecte és l’assoliment del Batxillerat Dual.

El programa Diploma Batxillerat Dual prepara els i les estudiants per adquirir els millors nivells de competència en base a tres objectius: immersió lingüística, immersió tecnològica i immersió personal. Un dels avantatges del Diploma Batxillerat Dual és la millora notable del nivell d’anglès, així com la maduresa dels i les estudiants ja que han de ser responsables del seu propi aprenentatge.

L’alumnat que cursi el programa ha de superar 24 crèdits online que poden repartir-se a partir de 2n d’ESO fins a 2n de batxillerat. Actualment, més de 900 escoles a Espanya i Portugal estan adherides al programa.

Aquests dies, el col·legi Cor de Maria està duent a terme l’examen d’admissió que permetrà a l’alumnat accedir al programa. Durant els anys que l’alumnat cursi aquest programa participarà en videoconferències individuals i grupals, live sessions programades amb el professorat americà i serà tutoritzat per la directora del programa del col·legi Cor de Maria. La directora mantindrà un contacte constant entre alumnes, famílies i professorat americà i en farà un seguiment mentre duri el programa.

Un cop l’alumnat hagi superat els estudis de batxillerat i hagi aconseguit els 24 crèdits requerits per part de la institució ACADEMICA, obtindrà la mateixa titulació que l’alumnat dels EUA en acabar la High School i que els seus companys i companyes de secundària postobligatòria. Per aquest motiu, l’alumnat obtindrà una doble titulació.

El col·legi Cor de Maria aposta per aquest projecte dins el marc d’escola plurilingüe que fa tants anys que sosté amb l’objectiu de potenciar l’ús de l’anglès i fer-lo part del dia a dia del seu alumnat.