L’educació STEAM sorgeix com una forma nova, diferent i eficaç de formar als infants des d’edats molt primerenques en les matèries de ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques per donar resposta a la creixent necessitat de professionals en els àmbits tecnològic i científic.

La societat percep aquestes matèries com a disciplines complicades i difícils d’aprendre, però l’aprenentatge primerenc d’aquestes matèries és molt més senzill. La clau està a aprendre jugant.

La principal característica de l’educació STEAM és plantejar reptes als i a les alumnes que els obliguen a posar-se les ulleres de la ciència, o de la tecnologia, o de les matemàtiques per solucionar-los. Aquestes ulleres poden anar canviant o es poden combinar. D’aquesta manera els/les alumnes construeixen el coneixement pensant, preguntant o experimentant. Per tant, l’educació STEAM fomenta la solució de problemes mitjançant l’enginy.

El col·legi Cor de Maria, ja des de ben petits, situa el seu alumnat davant de reptes que han de resoldre. Per aquest motiu, compta també amb una aula STEAM.

En el cas d’Infantil, el repte es planteja com una experimentació, ja que els encanta construir, col·leccionar, organitzar, desmuntar i tornar a muntar. Algunes de les activitats STEAM que fan els alumnes d’infantil del Cor de Maria són els treballs per projectes, construir amb legos, treballen el pensament lògic i computacional amb les bee bots, amb el software ScrathJR  creen els seus jocs o contes interactius, experimenten amb la taula de llum i fan diversos i divertits experiments.

A P3, per exemple, aquest curs fan el projecte “Els Animals de la Granja”, i una pregunta repte ha estat: com és que hi ha animals que tenen pèl i altres que tenen plomes? A partir d’aquí, els alumnes i les alumnes de P3 pensaran, buscaran informació, experimentaran i trobaran una resposta a aquest repte.

El col·legi Cor de Maria ofereix al seu alumnat l’oportunitat d’aprenentatges interdisciplinaris que ajuden a solucionar reptes.