Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 977601172 [email protected]

El procés de l’ensenyament i l’aprenentatge de la lectoescriptura és un dels pilars més importants que s’han d’iniciar en l’etapa d’Educació Infantil. Per aquest motiu, al Cor de Maria de Valls, els alumnes en són els protagonistes i el docent és el mediador, guia i acompanyant entre l’infant i el coneixement, tot respectant el ritme de cada alumne.

La lectoescriptura té un impacte molt fort en el desenvolupament de l’infant ja que les habilitats que s’adquireixen són molt importants per desenvolupar nivells cada vegada més elaborats de pensament, d’estils de comunicació i d’interacció amb el medi, a més cal tenir present que són la base dels futurs aprenentatges.

Al Col·legi Cor de Maria són coneixedors que la lectoescriptura requereix d’un procés d’aprenentatge i s’aconsegueix a través d’un procés gradual, per aquest motiu, des de ben petits les activitats que van treballant, ja des de P3, estan pensades per fer un aprenentatge significatiu, motivador i actual dins el món on vivim.

El Projecte no s’acaba a l’Educació Infantil sinó que continua. La lectoescriptura és un bon vehicle per millorar les competències de llenguatge amb els nens i les nenes, tant en els primers anys com en l’Educació Primària i és el que fan, seguir de ben a prop a cada alumne, estar al seu costat per tal d’oferir-li tot allò que pugui necessitar en la seva formació.