ORGANITZEM UNA FESTA

Per tal de posar en pràctica els coneixements matemàtics que els nois i les noies de 6è han après relacionats amb les àrees dels cossos geomètrics, aquesta última setmana van endinsar-se en el Projecte “Organitzem una festa a l’Aula Hipàtia” que plantejava resoldre problemes de la vida quotidiana utilitzant els coneixements previs i capacitats de raonament per resoldre situacions reals.