L’escola dóna molta importància a la pràctica de la lectura; és per això que, des de ben petits, s’intenta despertar en els alumnes l’hàbit lector.

Es fan moltes activitats que treballen la lectura com a eix fonamental de coneixement, però alhora, com a mitjà de gaudi.

Per tal de donar-hi diferents enfocs, són els propis alumnes qui recomanen llibres als seus companys; així s’aconsegueix una motivació afegida i es crea el gust per la lectura.