El passat dimarts 14 de maig els alumnes de 5è de primària van participar per primera vegada al Projecte Rius. És un projecte que pretén estudiar la qualitat de l’aigua i la zona on es situen els rius i torrents de Catalunya. A Valls hi ha 3 torrents que encerclen la ciutat i que han estat essencials per la vida del poble durant molts anys. Actualment, s’estan intentant recuperar, netejar i conscienciar a l’alumnat que cal cuidar-los. Abans de baixar al torrent es va explicar què és el que observarien i en què es basava l’estudi. Els alumnes van analitzar el PH, nitrats, saturació d’oxigen, transparència de l’aigua; i també van observar quina vegetació hi havia i els macro invertebrats que s’hi podien trobar.

P