Els alumnes de 3r d’ESO, a la matèria de castellà, realitzen unes manualitats literàries relacionant una afició pròpia amb les dades biogràfiques d’un autor espanyol que han treballat prèviament a l’escola.