Al llarg de l’educació infantil, el col·legi Cor de Maria, realitzem diferents tallers per treballar i experimentar, com un mitjà més de l’estimulació cognitiva dels més petits. I és que experimentant l’aprenentatge és molt més divertit!IMG_1141

Tant P3, P4 com P5 l’experimentació es realitza setmanalment en petits grups, que tenen en comú el fet de treballar aspectes com: la formulació d’hipòtesis, la identificació de problemes, l’establiment d’objectius, la planificació, l’aprenentatge per assaig-error i finalment la valoració del resultat obtingut.

IMG_7701

L’experimentació doncs permet una dinàmica de classe molt més oberta, amb molta presència de l’intercanvi d’idees i de la col·laboració dels altres. IMG_7984

Al llarg del curs els nens i les nenes  han realitzat infinits tallers experimentals com per exemple, comparar què passa si  posem un ou dins d’un got amb aigua i què li pot passar si després s’hi  afegeix una mica de sal; observar com interaccionen dos imants per posar de manifest les forces que experimenten entre si; la barreja de colors i l’obtenció de noves tonalitats… IMG_8310

Està clar que els nens i les nenes s’ho passen super bé quan arriba l’hora d’experimentació, i és que és ben cert que aprendre d’una forma diferent i més lúdica és un èxit assegurat!

IMG_8560 IMG_8898 IMG_8902