Les matemàtiques formen part de la nostra quotidianitat. Tal com diu Mª Antonia Canals “Les matemàtiques són a tot arreu. No hi ha cap realitat que no tingui quantitats, ni formes ni posició a l’espai, una proporció o uns elements de mesura. Totes les realitats d’aquest món tenen aspectes matemàtics, una lògica interna. I totes les realitats tenen el seu nom”.

IMG_5379

Partint d’aquesta realitat, el Col·legi Cor de Maria entén les matemàtiques com a part fonamental de l’ensenyament, i és per aquest motiu que un cop a la setmana, tots els nens i nenes d’educació infantil, complementen els seus aprenentatges amb una activitat complementària denominada “Jocs matemàtics”.

IMG_8187

Començant ja des de P3, els nens i les nenes realitzen jocs matemàtics a través de la manipulació dels blocs lògics. Aquests són un conjunt de figures que podem agrupar segons diferents atributs . Concretament P3 utilitza un conjunt de peces que adopten la forma de la mascota de l’aula en diferents colors (groc, verd, blau i vermell) i mides (gran i petit).

IMG_8189

A P4 continuen aprenent tot jugant amb els blocs lògics, però en aquest cas, són ja els denominats blocs lògics de Dienes, en els que hi ha quatre formes diferents: quadrat, triangle, cercle i rectangle. Aquestes formes a la vegada són de color blau, vermell i groc. A més poden ser grans, petites i mitjanes. Amb els blocs lògics podem jugar a fer agrupacions segons una condició o més d’una, seriacions…

IMG_8190

I a P5 passen a complementar els jocs matemàtics amb els reglets de Cuisenaire. Un joc versàtil de manipulació matemàtica. Les reglets són unes barretes de plàstic de diferents colors i mesures les quals representen diferents números i quantitats. La regleta que representa la unitat, el número 1, és de color blanc i mesura 1cm cúbic. La regleta que representa el número 2, és de color vermell i mesura 1x1x2cm i així successivament.

IMG_8193

Els aprenentatges matemàtics a l’educació infantil han de permetre que els nens i nenes visquin les matemàtiques com una eina de pensament que els ajudi a formular-se preguntes.  Aquest és doncs l’objectiu que el col·legi Cor de Maria es planteja amb l’aprenentatge dels infants.