Avui en dia nombroses metodologies d’Ensenyament – Aprenentatge estan revolucionant l’àmbit de l’educació, gràcies a la immersió de les Tecnologies Digitals a les aules.

Aprofitant aquestes magnífiques oportunitats de què gaudim actualment, s’ha aprofitat per implementar la gamificació a l’àrea de llengua francesa. No obstant això, cal especificar que l’ús d’aquesta metodologia en educació aporta diversos beneficis: per una banda, l’alumnat és capaç de reforçar els continguts treballats d’una forma motivadora; i, per l’altra banda, es fomenta l’estimulació dels vincles socials entre les i els alumnes a causa del treball cooperatiu realitzat en les diverses activitats.

Així doncs, l’alumnat de sisè curs de Primària va fer ús de les diverses tauletes digitals de què compta l’escola per tal d’acabar d’assolir els continguts treballats al llarg del curs a l’assignatura de francès.

2h 2i2l 2m