30El comitè ambiental,  format per mestres i alumnes de tots els cicles, va coordinar fa uns dies com es duria a terme al llarg del curs l’activitat de l’hort a l’escola.

Aquesta activitat pretén potenciar el treball del grup-classe, el diàleg, la cooperació i la responsabilitat dels alumnes. Al mateix temps, també crear un petit entorn agrícola per sensibilitzar l’alumnat de la importància del respecte vers el medi ambient.dav sdr dav sdr