El Distintiu reconeix la tasca realitzada per l’escola per a la millora del medi ambient, en el marc del Programa Escoles Verdes.

IMG_5765

El Programa, una iniciativa conjunta dels departaments d’Educació i de Medi Ambient i Habitatge, té com a objectiu ajudar els centres a ambientalitzar-se, promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa, millorar l’escola d’acord amb els nous reptes de l’educació a través de l’objectiu de sensibilitzar, dinamitzar i donar suport a la comunitat educativa per tal que incorpori els principis i els valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar.

IMG_5732

Les escoles verdes són escoles que tenen el compromís d’explicar i fer accions que permeten uns usos sostenibles dels recursos i contribuir a una millora en el medi ambient.

IMG_5735

Així doncs, el col·legi Cor de Maria va sol·licitar participar en aquesta iniciativa i, després de passar una avaluació, aquest any els ha estat atorgat el distintiu.

IMG_5736

Per aquest motiu el Cor de Maria mantindrà les accions que estan duent a terme i contribuiran a fer-ne de noves de la manera més sostenible possible.