Els nens i les nenes de quart de primària del Col·legi Cor de Maria

han treballat la importància de la reducció dels residus que generem

en el nostre dia a dia a través de vídeos, converses a l’aula i d’altres

activitats. Després d’adonar-se de la quantitat de residus que es

produim innecessàriament, han vist la necessitat de fer-ho saber a

la resta de l’escola. Així que han elaborat un mannequin challenge i

uns cartells per ajudar a reciclar correctament. També tenen clar

que el millor residu és aquell que no es genera, per tant, cal reduir

el consum i reutilitzar abans de llençar!

cofcof sdr cof sdr cof cof cof sdr cof sdr cof