Els nens i les nenes de tercer de primària del Col·legi Cor de Maria fan experiments seguint el mètode científic. Abans de començar l’experiment, els alumnes i les alumnes es plantegen què volen saber i formulen una hipòtesi. Després fan el muntatge de l’experiment en grup tot seguint el procediment que diu el guió. Finalment, anoten els resultats i discuteixen les conclusions tots junts. Durant aquest trimestre, han treballat la depuració de l’aigua, la llum i el so. Aquestes experiències manipulatives ajuden a entendre molt millor el funcionament del món que els envolta.

??? ??? ??? ??? ???