A la llar d’infants del Cor de Maria es considera com a eina fonamental del desenvolupament emocional, intel·lectual i motriu dels nens i les nenes el treball de la psicomotricitat. Així doncs, a la Llar del Cor de Maria els nens i les nenes gaudeixen, de manera continuada, d’unes sessions psicomotrius on el joc és l’element predominant. Es potencia l’esponaneïtat dels infants, la qual cosa permet una socialització més directa, un aprenentatge més significatiu i un desenvolupament motriu que ajuda a millorar la relació entre els nens i les nenes.

??????????????????????????????? psico_1 psico_2 ??????????????????????????????? psico_4 psico_5