El dimarts 14 i el dimecres 15 l’alumnat de 4t d’ESO del Cor de Maria van realitzar les proves de competències que prepara el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, el dia 14 els alumnes van avaluar-se de les competències matemàtica, castellana i catalana; mentre que el dimecres 15 van posar a prova les competències en l’àmbit de la llengua anglesa i científico-tecnològic.

Proves4t_1 Proves4t_2 Proves4t_3 Proves4t_4