L’alumnat de segon de primària del Cor de Maria engegà el curs passat a través de l’àrea de plàstica un projecte amb els alumnes de primer de primària per tal de treballar les emocions. Enguany, l’escola ha decidit continuar amb aquest projecte per treballar les formes de manifestar-se els sentiments i les emocions dels seus alumnes.

sentiments1

Les emocions poden ser negatives si ens provoquen malestar; positives si afavoreixen l’èxit i l’assoliment dels nostres objectius, o bé, ambigües si depenen del moment. Les emocions estètiques són les que manifestem davant d’una obra d’art.

sentiments2

L’educació de les emocions ha de formar part de l’educació dels nens, ja que això els ajudarà a tenir una bona autoestima, a tenir actituds positives, a reconèixer els sentiments dels altres i, per tant, a resoldre els seus conflictes.
Els nens i les nenes amb una bona educació emocional sabran expressar els seus sentiments i seran capaços de controlar-los.

 

Una de les activitats que els alumnes duen a terme és el “Bon dia”. Cada dia, els nens i les nenes saluden els seus companys i companyes i els preguntem com se senten.

 

Un cop per setmana veuen un curt animat que dóna peu a parlar dels sentiments.

Al plafó de la classe hi tenen penjades frases inspiradores de personatges famosos i en parlen.

 

És bo ajudar els infants a convertir-se en persones empàtiques, és a dir, persones capaces de posar-se al lloc dels altres. També ajudar-los a adquirir autonomia i una major capacitat per prendre decisions per si sols, en les situacions que vagin sorgint dia a dia. Per aquest motiu, l’escola potencia activitats com aquestes i realitza força treballs en grup, sobretot a les classes de Coneixement del Medi.