Aquesta setmana s’ha detectat una primera posta en una de les caixes-niu de mallerenga amb sis ous.

L’any passat, en aquesta caixa, no hi van fer niu. A les altres caixes, tot i trobar algun niu ja acabat, cap

ocell encara no hi ha post cap ou. De ben segur que en els propers dies els nius estaran en plena

activitat.

ous IMG_9551IMG_2789

“Fem un poble viu amb caixes niu” és una proposta iniciada el 2014 pels alumnes del Cor de Maria de

Valls per col·locar diferents tipus de caixers-niu a diversos indrets de la ciutat de Valls per poder estudiar

les espècies d’ocells que podem trobar a la nostra ciutat i donar-les a conèixer a la població.