http://www.cordemariavalls.cat/nius/ratapatxets.htm

Per saber els ratapatxets que ens podem trobar a la zona que pretenem estudiar utilitzarem mapesde distribució UTM 10×10 km de tot Catalunya

 

ubicacio2A partir d’aquest mapa (realitar al word):

1. Copiar aquesta imatge del mapa de Catalunya al Word

2. Ubicar amb un punt vermell en quin quadre es troba Valls? (Pots buscar al google un mapa de la nostra comarca)

3. Insereix la imatge trobada al google de la nostra comarca

4. Comptant quadres digues quina distància hi ha del sud al nord de Catalunya?

5. Quants kilòmetres hi ha aproximadament d’est a oest a la nostra comarca?

 

Estudi dels tipus de ratapatxets que previsiblement ens podem trobar a la zona de Valls amb les següents dades:

http://www.cordemariavalls.cat/nius/

mapa.htm

 

Ratpenat cuallarg europeu (Tadarida teniotis) (costa mediterrània, sud del Principat, La Noguera i Pallars Jussà)

Ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum) (tot el Principat)

Ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros) (tot el Principat tret del Ponent i algunes comarques del sud)

Ratpenat de ferradura mitjà (Rhinolophus mehelyi) (Camp de Tarragona, extrem sud de l’Àmbit metropolità i sud del Montsià)

Ratpenat de ferradura mediterrani (Rhinolophus euryale) (tot el Principat tret del Ponent, el nord-oest i algunes comarques del sud)

Ratpenat de Schreibers (Miniopterus schreibersii) (tot el Principat tret dels alts Pirineus)

Ratpenat orellut meridional (Plecotus austriacus) (tot el Principat tret del nord-oest i la zona del Ripollès)

Ratpenat orellut septentrional (Plecotus auritus) (nord-oest i part centre-nord de la província de Girona)

Ratpenat orellut alpí (Plecotus macrobullaris) (al Ripollès i a Andorra)

Ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus) (nord-oest i centre-nord del Principat, Lleida)

Nòctul gegant (Nyctalus lasiopterus) (nord-oest i centre-nord del Principat)

Nòctul petit (Nyctalus leisleri) (centre-nord de la província de Girona, Pallars Jussà, Conca de Barberà, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià)

Nòctul gros (Nyctalus noctula) (Pirineus, oest i sud de la província de Girona i Conca de Barberà)

Ratpenat bru dels graners (Eptesicus serotinus) (tot el Principat tret dels alts Pirineus, Vall d’Aran)

Ratapinyada muntanyenca (Hypsugo savii) (zona pirinenca, Barcelona, Osona, La Selva, Vallès Oriental, Conca de Barberà, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià)

Ratapinyada pipistrel·la (Pipistrellus pipistrellus) (tot el Principat)

Ratapinyada de vores clares (Pipistrellus kuhlii) (tot el Principat tret dels alts Pirineus, Vall d’Aran)

Ratapinyada falsa (Pipistrellus nathusii) (tota la costa mediterrània)

Ratpenat de peus grossos (Myotis capaccinii) (tot el Principat tret del nord-oest i el centre-nord)

Ratpenat d’aigua (Myotis daubentonii) (en colònies disperses a totes les províncies del Principat)

Ratpenat de musell agut (Myotis blythii) (tot el Principat tret de parts del Ponent i parts del Pirineu)

Ratpenat de musell llarg (Myotis myotis) (tot el Principat tret de parts del Ponent, del Pirineu i del sud)

Ratpenat de Natterer (Myotis nattereri) (nord del Principat, centre-est, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià)

Ratpenat de Bechstein (Myotis bechsteinii ) (Ripollès i parts d’algunes comarques col·lindants)

Ratpenat d’orelles dentades (Myotis emarginatus) (Baixa Cerdanya, centre, est i nord-est del Principat, La Noguera, la Segarra, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià)

Ratpenat de bigotis (Myotis mystacinus) (extrems nord-oest i nord-est del Principat)

Ratpenat de bigotis petit (Myotis alcathoe) (Parc Natural del Montseny,Alta Garrotxa)