http://www.cordemariavalls.cat/nius/ratapatxets.htm

VALLS INSTAL·LARÀ 28 CAIXES NIU PER A RATAPATXETS ALS SEUS TORRENTS. UNA EFICAÇ MESURA PER MANTENIR ELS MOSQUITS A RATLLA

Els alumnes de 1r d’ESO del Col·legi Cor de Maria han proposat la instal·lació de caixes de ratapatxets als torrents de la ciutat de Valls com a eficaç mesura per mantenir els mosquits a ratlla. Al mateix temps pretenen poder observar la població i els tipus de quiròpters que s’hi poden trobar.

IMG_6784

El projecte d’instal·lació de 28 caixes niu per a ratapatxets construïdes al Col·legi pels alumnes de 1r d’ESO del Cor de Maria sota la direcció del professor Pere Compte es realitzarà en dues fases diferents:

A la fase 1, s’instal·laran dues caixes de ratapatxets amb registre frontal per ubicar-les al pàrquing de l’Escorxador. Aquestes caixes disposen d’una obertura frontal, que permetrà accedir a l’interior de la caixa i observar el nombre de ratapatxets i el tipus.

A la fase 2, s’instal·laran caixes de ratapatxets repartides en tres zones dels torrents de la ciutat de Valls: al Torrent de la Xamora, al Torrent del Sant Pou en el tram del camí dels molins i al Torrent del Catllar a la zona del Mas Miquel.

IMG_6781

Per portar a terme el projecte s’ha sol·licitat autorització a l’àrea de medi ambient de l’Ajuntament de Valls que ha vist aquesta iniciativa com una eina eficaç per reduir la població de mosquits.

IMG_6745

El protocol d’actuació serà el següent: s’iniciarà de manera generalitzada una revisió anual a la tardor per tal d’identificar rastres en cas que hi hagi hagut alguna petita colònia de cria. En les caixes on es detecti rastres es realitzaran revisions a la primavera, l’estiu i la tardor.

IMG_1639b_900

Els ratpenats no són cecs però utilitzen el rebot dels ultrasons que ells emeten per orientar-se en la foscor i caçar insectes. Les  ones que capten les seves orelles el transformen en una visió en color del seu entorn. Cada espècie emet en unes freqüències d’ultrasons. Mitjançant un mesurador d’ultrasons 15-135kHz els alumnes del Cor de Maria intentaran esbrinar quines espècies de ratapatxets trobem als nostres torrents.

Els quiròpters o ratpenats són animals que per la seva biologia, distribució i rol en els ecosistemes estan considerats com a bons bioindicadors. Diversos autors han conclòs que en els darrers anys les seves poblacions es veuen afectades pel canvi climàtic i tots els models indiquen una important reducció d’espècies a la Mediterrània, tal i com també es mostra en un estudi de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. I d’altra banda, la població mundial en aquests moments està també en regressió.

Les espècies de ratapatxets europeus bàsicament són insectívores. Un ratapatxet cada dia pot menjar de 500 a 1000 mosquits entre ¼ i 1/3 del seu pes. Una colònia de 100 individus pot menjar uns 75.000 mosquits /dia.

El paper que juguen els ratapatxets pel control dels mosquits és molt important ja que capturen insectes que poden transmetre malalties. El virus del zica el transmet un mosquit. El mosquit tigre (aedes albopictus) és una espècie invasora en expansió que té un potencial transmissor de més de 22 malalties infeccioses. Qualsevol mosquit per a nosaltres és molest, per tant, hem de veure els ratapatxets com uns grans aliats nostres.

Tota la informació d’aquest estudi es mostrarà a la pàgina web: www.cordemariavalls.cat/nius/ratapatxets

 

Curiositats:

A l’hivern quan no hi ha insectes els ratapatxets han d’estalviar energia i hivernen.

Les polsacions van de 880 en plena activitat a 18-80 quan es troben hivernant.

La temperatura corporal pot oscil·lar de 40ºC a 5ºC.

Els ratpenats no són cecs però utilitzen el rebot dels ultrasons que ells emeten per orientar-se en la foscor i caçar insectes. Les  ones que capten les seves orelles el transformen en una visió en color del seu entorn.

Hi ha ratapatxets que fan migracions de 1600 km.

Cada mare té una cria per any (de manera excepcional dues)

A Catalunya podem trobar 30 espècies diferents.