Amb l’activitat “A l’escola, alumini zero” el Col·legi pretén eliminar totalment l’ús del paper d’alumini a l’embolcall dels entrepans. Per aconseguir-ho es realitzarà un seguiment diari de la quantitat d’embolcalls d’alumini que es genera a cada aula.

 

Si al cap de 5 dies no s’ha generat cap embolcall d’alumini, la classe obtindrà el distintiu de plata. Si en 15 dies no s’ha generat cap embolcall d’alumini, la classe serà premiada amb el distintiu d’or. En el cas que algun alumne porti un embolcall d’alumini, el distintiu que hi havia col·locat serà retirat i es començarà el compte de nou.

ALUMINI ZERO OR

Per fer el seguiment, es realitza un registre diari. A final de curs, es premiaran les tres classes més sostenibles mediambientalment.