WELCOME TO OUR SCHOOL SYDNY

Ja fa una setmana que el Col·legi Cor de Maria gaudeix de la presència de Sydny Clare, l’auxiliar de conversa  procedent de Winnipeg (Canadà).

Sydny realitzarà la tasca d’auxiliar de conversa fins a final de curs i passarà una hora setmanal per totes les classes del centre (des dels cursos d’Educació Infantil fins als d’Educació Secundària). Durant aquest curs, la Sydny té com a objectius principals millorar i potenciar la competència oral de l’alumnat en anglès, tot apropar-nos a la seva cultura.

Aquests dies els nens i les nenes han tingut un primer contacte amb ella en algunes classes. Tota l’escola està molt entusiasmada amb la seva arribada i esperem aprofitar al màxim aquesta experiència.

Sydny 1 Sydny 4 Sydny 3 Sydny 2