mostra[1]

This year, we are working different famous painters in our art and craft classes of 6th grade. Now, we are learning the techniques and the styles of Pablo Ruiz Picasso who worked on diferent ideas, one of them, “The Peace”.  So we would like to contribute to the School Day of Non-violence and Peace, this 30th January 2015, showing you a little piece of our works about this author.

Aquest any estem treballant diferents pintors a les nostres classes de plàstica de 6è curs. Ara estem aprenent les tècniques i els estils de Pablo Ruiz Picasso, el qual va treballar moltes idees, una de les quals va ser La Pau. Així doncs, voldríem contribuir al Dia Escolar de la No-violència i Pau aquest 30 de gener de 2015, ensenyant-vos una petita part dels nostres treballs sobre aquest autor.

6e%20A%202[1]

6e%20A%201[1]

6e%20B%202[1]